Datum:  2017-03-14

Tips! Samtalsträffar för barn och unga

Vi vill tipsa er om samtalsträffar för barn och unga - kring frågor som rör adoption.

Samtalsträffarna

En del barn som är adopterade har frågor som de funderar på men inte riktigt känner att de kan prata om med andra som inte är adopterade. Syftet med samtalsträffen är att den ska fungera som stärkande för barn som befinner sig i en liknande situation. Träffen ger en möjlighet att jämföra upplevelser kring frågor som rör tillhörighet, identitet och gemenskap. Framför allt ger träffarna en chans för barn och unga att spegla sina erfarenheter med varandra. Man träffas vid tre tillfällen tillsammans med en samtalsledare.

Samtalsledare är Anna Amazeen, master i socialt arbete, som har arbetat inom socialtjänsten i New York City. Anna är själv internationellt adopterad och arbetar med adoptionsfrågor, anknytningsproblematik och separationsrelaterade problem bland annat för Adoptionsrådgivarna.

Målgrupp

Barn mellan 12-14 år som vill prata om temat adoption. Gruppen består av 5-8 deltagare. 

Adress

Skånegatan 87, BV. I Spiras lokaler (öppen pedagogisk verksamhet för adopterade och deras familjer).

Datum och tid

Onsdag 5 april, 19 april och 26 april Kl 17.00-18.30

Det bjuds på fika.

Anmälan

Via detta formulär, eller via hemsidan.

Varmt välkomna!