Datum:  2018-08-29

Ännu inga besked från utredningen om Chile-adoptioner

Just nu pågår den chilenska utredningen om de uppgifter i media som gör gällande att det förekommit felaktigheter i adoptioner från Chile under 1970-90-talen. Utredningen, som i dagarna uppmärksammats i svensk media, leds av en särskild domare och berör adoptioner till flera länder.

Adoptionscentrum välkomnar utredningen och står hela tiden till utredarens förfogande. Med respekt för adopterade, adoptivfamiljer och biologiska föräldrar är det väldigt viktigt att allt görs för att klarlägga om det förekommit några oegentligheter eller inte.

Inga förfrågningar
Adoptionscentrum har hittills inte blivit kontaktad av utredaren, varken med generella frågor eller frågor om specifika adoptioner. I underlaget ingår 371 adoptioner från Sverige, bland annat ärenden som lämnats in av adopterade som vill ha klarlagt om deras adoption gått rätt till. Utredaren har ännu inte tagit ställning till hur många av dessa han kommer att gå vidare med och faktiskt utreda.

 

Adoptionscentrum begär tillsyn av MFoF
Uppgifterna som gör gällande att det funnits felaktigheter i adoptioner förmedlade av Adoptionscentrum tas naturligtvis på största allvar. Förbundsstyrelsen har hos MFoF, Myndigheten för Föräldrarätt och Föräldraskapsstöd, begärt en tillsyn för att klarlägga om förbundet följt gällande regler för adoption under den tid som är aktuell. MFoF har hittills inte genomfört tillsynen.

Adopterade kan söka information
MFoF gjorde i våras en resa till Chile, i syfte att undersöka möjligheterna för adopterade som söker sitt ursprung att få tillgång till så mycket information som möjligt. Den som är adopterad under den tidsperiod utredningen omfattar kan vända sig till MFOF om han eller hon har anledning att anta att den egna adoptionen är berörd.

Har du frågor?
Du som har frågor kring din adoption från Chile får naturligtvis också höra av dig till Adoptionscentrums kansli. Många adopterade har i över 20 år sökt sina rötter och fått kontakt med sina biologiska familjer i Chile med hjälp av Adoptionscentrum och chilenska myndigheter. Adoptionscentrum har även arrangerat fem gruppåterresor för adopterade.

Läs tidigare nyhetsartiklar om Chile