Datum:  2017-03-13

Veckans fråga, vecka 10

69 personer svarade på frågan ”Känner du till att det inom Adoptionscentrum finns 250 personer som arbetar ideellt och frivilligt med verksamhet för adopterade?”

48 % svarade att de känner till det, medan 52 % svarade att de inte känner till det.