Datum:  2017-04-25

Veckans fråga, vecka 14

36 personer svarade på frågan ”Finns det relevant adoptionslitteratur för adoptivföräldrar?”
56 % svarade att de tycker det, medan 44 % svarade att de inte tycker det.