Datum:  2017-05-02

Veckans fråga, vecka 17

66 personer svarade på frågan "Är det bra att adopterade söker sitt ursprung via tv?"
33 % svarade att de tycker det, medan 67 % svarade att de inte tycker det.