Om oss

Adoptionscentrum bildades 1969. Vi är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som verkar inom tre intresseområden, förmedling, bistånd och förening (medlem).

Vår huvuduppgift är att bedriva verksamhet för de som vill adoptera, adoptivfamiljer och de som är adopterade. Adoptionscentrum förmedlar internationella adoptioner där barnets rätt till familj, och vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt, förenas. 

  • Idag har 25 000 barn från över 60 länder fått en ny familj i Sverige genom oss.
  • I mer än 20 år har vi arbetat med att förbättra tillvaron för barnhemsbarn, med att stimulera till inhemsk adoption, påverkan av myndigheter och beslutsfattare om att barn på institutioner far illa. Allt detta inom ramen för vårt biståndsarbete.
  • Vi organiserar ca 4000 medlemsfamiljer som alla tillhör en avdelning. Avdelningarna är indelade i geografiska verksamhetsområden och bedriver verksamhet som gagnar Adoptionscentrums syften och mål.