Välkommen till Adoptionscentrum

Adoptionscentrum bedriver verksamhet för dig som vill adoptera, för adoptivfamiljer och för dig som är adopterad. Våra tre huvuduppgifter är förmedling, bistånd och medlemsverksamhet.

Förmedling
Adoptionscentrum förmedlar internationella adoptioner med barnets rätt till familj i fokus. Hos oss förenas barnets rätt till en trygg uppväxt med vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt. Över 25 000 barn från 60 olika länder har fått en ny familj i Sverige genom Adoptionscentrum. Läs mer om adoption

Bistånd
I mer än 20 år har Adoptionscentrum arbetat med att förbättra tillvaron för barnhemsbarn, stimulera till inhemsk adoption och påverka myndigheter och beslutsfattare där barn på institutioner far illa. .Läs mer om vår biståndsverksamhet

Medlemsverksamhet
Förbundet Adoptionscentrum grundades 1969 och är en partipolitisk och religiöst obunden förening. Adoptionscentrum har drygt 4 000 medlemsfamiljer i 22 lokalavdelningar. Avdelningarna anordnar aktiviteter,  utser  Adoptionscentrums styrelse och beslutar om förbundets verksamhets och stadgar. Läs mer om vår medlemsverksamhet