Välkommen till Adoptionscentrum

Logga in

Som medlem kan du logga in och läsa mer om dina medlemsförmåner, vad andra medlemmar tycker om medlemskapet, vad som händer i din lokalavdlening, med mera.

Bli medlem 

Adoptionscentrum är organisationen som samlar adopterade, deras föräldrar, mor och farföräldrar, alla som längtar efter barn och som stödjer vår idé.

Under dryga 50 år har vi verkat för att adopterade och deras föräldrar ska ha samma rättigheter som alla andra. Vi arbetar för att säkerställa att varje adoption ska vara utförd på ett sådant sätt att det aldrig kan uppstå tvivel att adoptionen genomfördes rättssäkert. Vi vill att samhället ska ta sitt ansvar för de tusentals barn som kommit till Sverige under åren som gått men även för åren som ligger framför oss. Vi kämpar för världens barns rättighet att få växa upp i en familj. Detta gör vi genom att sprida kunskap, driva opinion och påverkansarbete i samhället, både nationellt och lokalt. Vår samlade röst är en stark kraft i samhället, och ju fler vi är desto starkare blir vi. För oss slutar inte arbetet med en genomförd adoption det är då det börjar!

Som medlem i Adoptionscentrum:

  • Är du med och påverkar samhällets syn på adoption som familjebildning och adopterades rättigheter i Sverige
  • Får du ett nätverk
  • Får du individuella råd och stöd om adoption
  • Får du individuella råd och stöd om röttersökning och återresor
  • Får du en mötesplats/plattform för erfarenhetsutbyte
  • Vi finns för dig, dina barn, föräldrar, vänner och kollegor.