Adoptionscentrums lokalavdelningar

Förbundet Adoptionscentrum består av geografiskt indelade lokalavdelningar. Som medlem i Adoptionscentrum är du också medlem i den avdelning inom vars verksamhetsområde du bor. 

Avdelningarna erbjuder kurser och aktiviteter, samt arbetar på olika sätt för att tillgodose adoptivfamiljers intressen och behov inom verksamhetsområdet.

Alla som är verksamma i avdelningsverksamheten gör det ideellt, många är adoptivföräldrar, några är själva adopterade.

Har du frågor om medlemskap? Maila support@adoptionscentrum.se