Välkomna

Om du bor i någon av följande regioner tillhör du avdelningen som heter AC Medlem:

 • Gotland
 • Gävleborg
 • Sydöst (Blekinge och delar av Smålad)
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Östergötland

AC Medlem styrs av kansliet på Adoptionscentrum. Det innebär att de regelbundet ornar spännande digitala aktiviteter.

Om du vill ordna en lokal aktivitet, går det att ansöka om anslag till aktiviteten. Det gör du genom att mejla info@adoptionscentrum.se.

Exempel på aktiviteter kan vara:

 • Föreläsningar
 • Bokcirklar
 • Lokala träffar med adoptionsrelaterad aktivitet
 • Bio
 • med mycket mera

För att hitta inspiration, se vår gemensamma kalender som samlar förbundets aktivteter.