Välkomna till Adoptionscentrum Göteborg!

AC Göteborg är en lokalavdelning inom Adoptionscentrum.

All verksamhet inom Adoptionscentrums lokalavdelningar bedrivs ideellt och vi som sitter i styrelsen för AC Göteborg är själva adopterade och/eller har adopterat barn.

Vi arrangerar kurser och föreläsningar, ordnar familjeaktiviteter och träffar där man kan möta andra i samma situation.

Alla adoptioner sker genom kansliet i Stockholm.

Adoptionscentrum Nordväst har nu slagits samman med Adoptionscentrum Göteborg. Det beslutades på respektive årsmöten och det innebär i praktiken att Nordväst upplöses som avdelning och att medlemmarna förs över till Göteborgsavdelningen. Varmt välkomna alla medlemmar i AC Nordväst!

Sedan tidigare har Adoptionscentrum Sjuhärad slagits samman med Adoptionscentrum Göteborg. 

I maj 2020 fick Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ett uppdrag från regeringen som innebar att myndigheten ska erbjuda adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. MFoF har upphandlat en extern leverantör för att tillhandahålla samtalsstödet. Det är Apoteksgårdens Kognitiva Center AB som kommer är utförare av samtalsstödet. Klicka på länken för mer information: https://mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-08-20-mfof-har-upphandlat-leverantor-av-adoptionsspecifikt-professionellt-samtalsstod.html

Har Adoptionscentrum din rätta mejladress? Adoptionscentrum, både lokalavdelningen och kansliet, gör utskick via mejl. Det kan till exempel vara utskick av nyhetsbrev, meddelande om aktiviteter, avisering om medlemsavgifter, med mera. Uppdatera gärna er mejladress genom att skicka namn och personnummer eller medlemsnummer till e-post@adoptionscentrum.se.

 

 Vi har tyvärr slutat med öppna förskolan. Lokalen i Haga församlingshem är uppsagd from 1 april 2020.

 

Bildresultat för studiefrämjandet

Adoptionscentrum är en medlemsorganisation i Studiefrämjandet.

 


 

Du vet väl att AC Göteborg har en egen Facebook-grupp för alla medlemmar? 
Sök på Adoptionscentrum Göteborg för att hitta gruppen och ansök om att vara med. 
I skrivandets stund är vi 60 st medlemmar i gruppen.

Du vet väl att AC Göteborg har en egen Facebook-grupp?
Gilla oss på Facebook
Klicka här för att komma till gruppen och ansök om att vara med. 
I skrivandets stund är vi 255 medlemmar i gruppen.