Kontaktperson

Ella Meyrell är kontaktperson för AC Skåne och hon kan hjälpa dig med allmänna frågor kring adoption, berätta om våra lokala aktiviteter och ibland hänvisa dig vidare till någon annan som kan hjälpa dig vidare. Ella har telefon 0736213887 eller e-post ellakari@gmail.com.
 
Vill du nå AC Skånes styrelse går det bra att mejla till acskane@outlook.com - skriv gärna i ämnesraden om det är någon särskild du vill ha kontakt med.
 
Har du frågor om specifika adoptionsregler för olika länder etc kan du kontakta AC:s kansli på info@adoptionscentrum.se