Nätverksgrupper

Vill du träffa andra med samma intresse som du?

I AC Skåne vill vi erbjuda så mycket som möjligt utifrån medlemmarnas intressen. Vi har olika nätverksgrupper som träffas med jämna mellanrum. Har du någon idé om en ny nätverksgrupp, ta gärna kontakt med någon i styrelsen eller mejla acskane@outlook.com . I styrelsen hjälper vi till med kontakt med medlemmar, lokaler och pengar till aktiviteter som arrangeras i de olika nätverken men tanken är att någon intresserad medlem tar ansvaret för resp. grupp och har en kontaktperson i styrelsen.

 

VÄNTANLÄNGTAN
En träff för blivande adoptivfamiljer som vill träffa andra i samma situation och en familj som har adopterat berättar om sin resa. Vi anordnar träffar vid behov och aktuella datum presenteras i kalendern.

 

ENASTÅENDE FÖRÄLDRAR! Är du intresserad av att vara kontakperson/ansvarig för träffar med ensamstående och deras barn? Kontakta acskane@outlook.com

 

Vill du vara med i någon av grupperna ta kontakt med ansvarig för respektive nätverksgrupp eller kontakta acskane@outlook.com.