Vad har hänt?

Här finns information om vad som hänt i AC Skåne under året:

Verksamhetsberättelse 2020

Årsmöte den 8:e februari i Malmö. 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten efter årsmötet:  

2020-02-08 (konstituerande),2020-02-26, 2020-03-26, 2020-04-23, 2020-06-04, 2020-08-06, 2020-09-24, 2020-11-05, och ett avslutande 2021-01-14 

Sammanställt och skickat ut bidragsansökningar till flertalet skånska kommuner. 

Deltagit och representerat Adoptionscentrum Skåne på Adoptionscentrums förbundskonferens. 

AC Skåne har genomfört och förberett föreläsningar inom ämnet adoption, för våra medlemmar och andra intresserade. Anordnat Väntan-Längtan träff för blivande adoptivföräldrar. 

Via telefon kontaktat blivande och ny-hemkomna föräldrar och informerat om AC Skåne lokala förening och vad vi erbjuder för stöd. 

Planerat och genomfört en sommarträff där nyhemkomna familjer uppmärksammades med en sommarpresent. 

Planerat och genomfört diverse aktiviteter för våra medlemsfamiljer. 

Hållit öppen förskola på Limhamn under vårterminen. 

Styrelsen har gått en utbildning i styrelsearbete anordnat av Patrik Wallner, verksamhetsutvecklare Adoptionscentrum.  

Utarbetat och skickat nyhetsbrev till våra medlemmar. 

Löpande uppdaterat hemsidan med information om aktiviteter för våra medlemmar. 

Bevakat och administrerat Adoptionscentrum Skånes e-postadress. 

Uppdaterat Adoptionscentrum Skånes slutna Facebookgrupp, Facebooksida och Instagram konto.