Datum:  2020-04-03

Medlemsinformation efter årsmötet

Bästa medlemmar,

Årsmötet i februari var till vår glädje riktigt välbesökt. Vi hade bjudit in Peter Högman som berättade om sin bakgrund i Nepal och om sig egen adoptionsresa. Peter har också lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och organiserar varje år äventyrsläger för tonåringar med adoptionsbakgrund.

Efter årsmöte och föreläsning var det många av oss som gick vidare för att äta en bit på en närbelägen restaurang och fortsätta utbyta erfarenheter. En mycket givande eftermiddag och kväll.

Årsmötet valde också in den nya styrelsen där de flesta ledamöter sitter kvar från föregående år och där Margret Josefsson är ny ledamot. Ledamöterna har olika funktioner i styrelsen, vilket bestämdes vid konstitueringsmötet i mars. Så här ser styrelsen för 2020 ut:

  • Ordförande Louise Hernes
  • Vice ordförande Margret Josefsson
  • Sekreterare Anne Forsberg
  • Kassör Gunnel Iderström – Pankinaho
  • Kontaktperson för blivande adoptivföräldrar Gunnel Iderström – Pankinaho
  • Kontaktperson för unga adopterade Anna Fahlander
  • Kontakt med förbundsstyrelsen Margret Josefsson

Vår målsättning som styrelse är att bedriva en verksamhet som så långt som möjligt tillgodoser samtliga medlemskategoriers behov och önskemål såväl intern som extern mot samhället i övrigt. Naturligtvis, diskuterade vi vilka önskemål som finns och vilka behov vi tror våra medlemmar har. Däremot väntar vi med att lägga fram förslag på aktiviteter i det osäkra läge som råder i Coronatider.

Om ni medlemmar har förslag på aktiviteter, föredragshållare eller annan verksamhet är ni så välkomna att kontakta styrelsen.

:Avdelningstillhörighet
Avdelning:Värmland