Styrelsen

Kontakta ordföranden om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller kanske komma med förslag på aktiviteter.

Ordförande:

Lisa Lundström Hämälä, Umeå
Vice ordförande: Mattias Ahlenius, Umeå
Sekreterare: Elina Shaw
Kassör:  Mia Stenbäck, Umeå
Övriga ledamöter: 

Mattias Björnstig, Umeå
Jenny Granberg, Skellefteå
Patrik Älvstrand, Umeå
Maria Holm, Skellefteå