Kontaktpersoner

Har du funderingar kring adoption och vill prata med någon som har erfarenhet av adoption och AC:s verksamhet? Ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner för en möjlighet till ett enskilt samtal! Här i Västerbotten har vi två lokala kontaktpersoner (Malin och Lena) knutna till AC Västerbottens styrelse och en nationell kontaktperson (Annica).

Alla tre kontaktpersoner är erfarna adoptivföräldrar som kan mycket om adoptioner och adoptivbarn. Kontaktpersonerna arbetar ideellt och har tystnadsplikt, även mot kansliets personal.

Om du har frågor som rör själva adoptionsprocessen eller mer allmänna funderingar kan du vända dig till någon av oss tre. Om du vill prata om anknytning, erfarenheter kring adoption av syskonpar, barn i skolåldern och barn med speciella behov kan du i första hand kontakta Annica.

Namn e-post Telefon
Malin Brus malin.brus@umea.se 090-380 05
Lena Kallin Westin kallinwestin@gmail.com 090-19 44 51
Annica Söderling annicasoderling@yahoo.se