Medlemsförmåner

Som en av drygt 3 800 medlemsfamiljer får du förutom härlig gemenskap även en rad förmåner. Du är även med och stöttar barnrättsfrågor genom adoption.

Välkommen att gå med!


Medlemskap i en lokalförening

Adoptionscentrum är uppdelat i 21 aktiva lokalföreningar som anordnar mängder av aktiviteter.


Medlemstidning

Fyra gånger om året ger vi ut vår tidning A: tidskrift om adoption. I den kan du läsa intressanta artiklar och gripande skildringar som berör adoption och vår medlemsverksamhet.


Barnförsäkring

I adoptionsavgiften ingår en barnförsäkring under två år.


Resor och Rötter

Som medlem kan du få idividuellt stöd i samband med en återresa eller om du som är adoperad vill starta din röttersökning. Vi på kansliet kan även hjälpa dig att boka besök på ett barnhem, en instutition eller ett besök med en fosterfamilj.


Logga in

När du loggar in som medlem får du tillgång till vår medlemsportal Medlemsförmåner.

Här finns:

  • Medlemstidningen digitalt
  • Barn söker familj
  • Råd och stöd
  • Information om röttersökning och återresor
  • Information om förbundet och lokalföreningarna
  • Förbundsstyrelsen informerar
  • Vad händer i din lokalavdelning
  • Nationella kontaktpersoner
  • Information om sociala aktiviteter