För dig som är adopterad

Välkommen till vår verksamhet för för adopterade. Adoptionscentrum har förmedlat över 25 000 adoptioner sedan vi grundades år 1969. De erfarenheter och den kunskap vi samlat på oss genom åren, ligger till grund för de tjänster vi kan erbjuda dig som är adopterad.

På kansliet har vi en verksamet, Resor och Rötter, som är en del av adoptionsarbetet som sker efter en adoption (Post Adoption Services, PAS). Vi är även en intresseorganisation och mötesplats för både adopterade och adoptivföräldrar där du som medlem kan engagera dig, komma i kontakt med andra adopterade och vara med att påverka.

Vi på Resor och Rötter kan hjälpa dig som är adopterad med:

Du har också möjlighet att få kontakt med andra om du har tankar och funderingar kring din identitet och ursprung. Adoptionscentrum har kontaktpersoner, som själva är adopterade och som finns till för dig som är adopterad och har funderingar om adoption. 

Behöver du professionellt samtalsstöd eller prata med experter har vi sammanställt en lista över tips på kontakter.

World