Resor och Rötter

Adoptionscentrum har arbetat med Resor och Rötter sedan 1995 och har med åren lärt oss mycket om adopterades individuella behov av att lära sig mer om sitt ursprung. Vi har också stor kunskap om möjligheten att göra återresor och/eller söka rötter i olika länder.

Att vara adopterad är olika för alla adopterade. För många blir frågor och tankar om ursprung och identitet viktigt under något skede i livet. En del väljer att söka sina rötter eller att göra en återresa. Andra kanske vill komma i kontakt med andra adopterade eller har behov av ett professionellt samtal.

Vi hjälper dig med röttersökning och återresor utifrån dina individuella behov. För oss är det viktigt att varje sökning är juridiskt och etiskt korrekt, för att undvika att någon enskild kommer till skada i processen.

Vill du få tillgång till dokument kring din adoption kan du beställa kopior av handlingar.

Kontakta oss!
Adoptionscentrum har tre handläggare som arbetar med verksamheten Resor och Rötter. Frågor kan ställas per mejl eller på telefon till 

  • Anna Guwert 08-587 499 06 (Latinamerika, Afrika, övrigt) eller 
  • Nils Karlström 08-587 499 16 (övriga Asien, Europa) och
  • Charlotte Luthander 08-587 499 26 (Sydkorea).

Du når oss även via ror@adoptionscentrum.se