Reflektionsgrupp - bakgrund okänd

Digital Reflektionsgrupp hösten 2022

När det inte finns några biologiska rötter att söka – hur kan det kännas?
Resor och Rötter (RoR) vet att frågorna upphör inte bara för att det saknas bakgrundsinformation.

Många adopterade vänder sig till Resor och Rötter med tankar och funderingar om dessa frågor. Därför startas nu en digital reflektionsgrupp för adopterade med små eller inga möjligheter att söka sitt biologiska ursprung. Resor och Rötter vill skapa en plats där adopterade kan möta andra i samma situation för att dela tankar och känslor. Det kan också skapa en möjlighet att se att man inte är ensam i sin situation.

Reflektionsgruppen är öppen för adopterade från 18 år och uppåt. Där kommer deltagarna bland annat att få möjlighet att samtala om hur det är att ha en okänd bakgrund.

När: måndag 12 och 19 september samt uppföljningsträff 3 oktober kl 18.00-20.00. Du som anmäler dig ska vara redo att delta vid alla tillfällen.
Hur många: Max 8 deltagare
Kostnad: Träffarna är gratis men för att delta behöver man vara medlem i Adoptionscentrum.

Samtalsledare: Sandra Stendahl, socionom och Anna Guwert, samhällsvetare, båda är adopterade.

Bli medlem här. 

Anmäl dig till Reflektionsgruppen här

 

Varmt välkommen!

Sandra och Anna