Kopia av akt

Akter
Är du adopterad och intresserad av att veta mer om din bakgrund? Ett sätt att börja samla information är att kostnadsfritt beställa kopia på den information vi har om dig i adoptionsakten.  Du bör ha fyllt 18 år för att beställa kopia av akt.

Vad kan akten innehålla?
Innehållet i akten varierar beroende på vilka dokument dina adoptivföräldrar och Adoptionscentrum fått vid tidpunkten för adoptionen. Adoptionscentrum började spara dokument för drygt 40 år sedan, långt innan det blev en lagstadgad skyldighet. Men ibland saknas ändå information i adoptionsakten, speciellt för adopterade som kom till Sverige på 1970- och 80-talet.  Rådande lagstiftning och regelverk påverkar vad som dokumenterades och vad som lämnades ut, t ex från ursprungslandets domstolar.

Dokument som upprättas i utlandet lämnas till adoptivföräldrarna i samband med adoptionen. Adoptionscentrum uppmanar alltid föräldrarna att skicka in kopior på de dokument de får i ursprungslandet till oss. Om detta sker finns de dokumenten också sparade hos oss. Syftet är att göra all information tillgänglig för den adopterade.

Beställa akten
Du beställer kopia av akt genom att fylla i och skicka in en blankett till oss, tillsammans med en kopia av din legitimation. Vi behöver en kopia av din legitimation för att försäkra oss om att det är rätt person som efterfrågar akten. Du hittar blanketten i länkarna nedan:

Adoptionscentrums integritetspolicy
När vi behandlar dina personuppgifter sker detta i enlighet med vår integritetspolicy

Väntetid
Adoptionscentrum förvarar av säkerhets- och utrymmesskäl alla akter hos Riksarkivet och vi gör kontinuerligt beställningar därifrån. Beroende på arbetsbelastning hos Riksarkivet och hos oss kan det ta fyra till åtta veckor innan du får dina dokument.

Om du inte är adopterad via Adoptionscentrum
Om du inte är adopterad via Adoptionscentrum, kan du inte beställa kopia av akt via oss. Du kontaktar istället organisationen som förmedlade din adoption (om den finns kvar) eller vänder dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för mer information. På MFoF:s hemsida kan du också läsa mer om adoptionsdokument och var de kan finnas.