Var med och påverka

Adoptionscentrum är en intresseorganisation och mötesplats för både adopterade och adoptivföräldrar.

Engagera dig – var med och påverka
Adoptionscentrum är en intresseorganisation och mötesplats för både adopterade och adoptivföräldrar. Som medlem i Adoptionscentrum är du också medlem i den avdelning där du bor. Avdelningarna erbjuder föreläsningar, träffar och aktiviteter. Alla som är verksamma i avdelningsverksamheten gör det ideellt, många är adoptivföräldrar, andra är själva adopterade. Våra tre huvudområden är förmedling, bistånd- och medlemsverksamhet

Adoptionscentrum har ända sedan starten också drivit att adopterade och deras familjer ska ha samma rättigheter som andra barn och deras föräldrar. Ett ökat stöd till adopterade, inklusive hjälp vid röttersökningar, är en fråga som vi länge drivit i flera olika sammanhang. 

För den adopterade är det en rättighet att få så mycket information som möjligt om sitt ursprung. Därför bör detta fastställas i lagen och de myndigheter som handhar register och arkiv bör få resurser att stötta adopterade när de söker efter sitt ursprung. Internationellt adopterade har ofta ekonomiska svårigheter att göra efterforskningar om sitt ursprung, och här bör det införas bättre möjligheter för dem att kunna få stöd i detta sökande.

Vi tycker att en statlig utredning bör tillsättas för att undersöka hur en verksamhet ska organiseras. Ett viktigt krav är att enskilda adopterade inte hindras att söka sina rötter på grund av finansiella begräsningar. Var med och påverka – bli medlem!