Söka ursprung

Att söka ursprung kan innebära mycket mer än att bara söka efter biologiska rötter. Det kan handla om vilka platser jag har befunnit mig på tidigare, kulturen i mitt ursprungsland, språket, att besöka landet, med mera.

Vi på Resor och Rötter kan stödja dig som är adopterad eller närstående i din sökning. Vi arbetar bland annat med följande:

 • förberedande råd och stöd vid sökning efter biologiskt ursprung (röttersökningar)

 • individuellt stöd för dig som vill veta mer om ditt eller ditt barns ursprung och land (samtal)

 • individuellt stöd eller rådgivning för dig som vill göra en återresa till ditt eller ditt barns ursprungsland (samtal)

 • Vi samtalar gärna med dig om känslor och tankar kring att vara adopterad, till exempel mellanförskap, rasism (även i föreläsningsform)

Röttersökning

Är du adopterad och funderar på att söka efter ditt biologiska ursprung? Vi på Adoptionscentrum arbetar för att hjälpa adopterade som vill söka sina biologiska rötter. Här hittar du information om vad vi kan erbjuda just dig.

Adoptionscentrums olika möjligheter i olika länder

Möjligheterna för att söka rötter genom Adoptionscentrum varierar beroende på vilka kontakter vi har i olika länder.

Vi kan vi hjälpa dig genom hela processen i följande länder:

 • Sydkorea
 • Colombia
 • Sydafrika
 • Serbien

Ibland kan vi också hjälpa dig genom hela processen i följande land. Kontakta oss för att se över just dina möjligheter:

 • Vietnam

Om du är adopterad från:

 • annat land än ovanstående

är du ändå välkommen att delta i vår förberedande workshop och/eller mejla till pas@adoptionscentrum.se för att få veta vilken annan typ av stöd du kan få från Adoptionscentrum.

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF)
Vi rekommenderar dig även att vända dig till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF), som har startat ett eget röttersökningsprogram för att stödja adopterade. Se MFoFs hemsida.
Oavsett om du vänder dig direkt till MFoF eller om du går genom Adoptionscentrum i din sökning, så kan du kostnadsfritt få dina adoptionsdokument översatta genom MFoF.
Gå in på MFoF:s hemsida, fyll i blanketten och kryssa i dina önskemål.

Förberedande workshop

Första steget i att söka efter biologisk familj är att förbereda sig. Därför erbjuder vi dig en förberedande workshop tillsammans med andra adopterade som går i samma tankar. Vi hjälper till med att hantera de känslor och tankar som kan uppstå hos dig i samband med en röttersökning. Workshopen är obligatorisk för att du ska kunna starta en röttersökning med hjälp av Adoptionscentrum. Är du född i ett land, där Adoptionscentrum inte kan hjälpa dig med en röttersökning eller väljer att gå via t.ex. MFoF, så kan workshoppen ändå vara en värdefull förberedelse och utgöra ett stöd.  Vi brukar ha en workshop i:

 • Februari
 • Maj
 • September och
 • December

Workshoppen består av två delar:

Del 1 - Information

Workshopen kommer bland annat att ta upp hur Adoptionscentrum arbetar med röttersökningar i olika länder och vad som kan vara bra att fundera på och vara medveten om inför en sökning. Del 1 är obligatorisk.

Del 2 - Diskussion

Innan workshopen kommer deltagarna att få diskussionsfågor att fundera över. Sista delen av workshopen kommer deltagarna att få utrymme att diskutera och reflektera kring frågorna tillsammans. Det för att kunna öppna upp för ett nätverkande mellan adopterade som går i liknande tankar.

Medlemskap

Du behöver vara medlem i Adoptionscentrum för att kunna delta. Om du inte redan är medlem är det viktigt att du anmäler din önskan att bli det. Du kommer då att få en faktura på medlemsavgiften via e-post. Anmäl dig som medlem här.

VIKTIGT!  

Workshopen kommer att hållas digitalt via videolänk. För att kunna delta behöver du tillgång till en internetuppkoppling, en dator eller en smartphone med videofunktion. 

Citat från några tidigare deltagare

"Det är första gången jag pratar om min adoption med andra adopterade"

"Jag var nervös för att dela med mig, men alla var jättesnälla och det var bra att höra andras tankar"

"Detta var bättre än vad jag kunde föreställa mig"

 


 Nästa workshop äger rum den

19 december 2022 kl. 16:00-18:00

Sista anmälningsdag är den 12 december 2022.

Anmäl dig här