Resor och Rötter

Adoptionscentrum har arbetat med Resor och Rötter sedan 1995 och har med åren lärt oss mycket om adopterades individuella behov av att lära sig mer om sitt ursprung. Vi har också stor kunskap om möjligheten att göra återresor och/eller söka rötter i olika länder.

Varje lands regelverk påverkar möjligheten till röttersökning
En röttersökning påverkas bland annat av ursprungslandets lagstiftning, om det finns en organisation eller myndighet som har kunskap om röttersökningar eller om vi har en aktuell kontakt i landet. Andra faktorer kan vara det lokala synsättet på adoptioner, den biologiska familjens situation och möjligheten att praktiskt kunna söka efter en person.

Lokala kontakter ger stöd
Adoptionscentrum arbetar för att varje sökning ska ske humant, juridiskt och etiskt korrekt, för att undvika att någon enskild kommer till skada i processen. I vissa länder använder vi etablerade kontakter kring adoptioner för att stödja en röttersökning eller en återresa. I andra länder får vi hitta nya kontakter som kan ge informaiton om hur en återresa eller röttersökning går till och om det är möjligt för oss att kunna hjälpa den adopterade.

Kontakta oss!
Adoptionscentrum har två handläggare som arbetar med verksamheten Resor och Rötter. Frågor kan ställas per mejl eller på telefon till Anna Guwert 08-587 499 06 (Latinamerika, övrigt) eller Nils Karlström 08-587 499 16 (Asien, övrigt). Vi har telefontid för obokade samtal på tisdagar klockan 10.00-12.00 samt torsdagar klockan 15.00-16.00. 

Du når oss även via rottersokning@adoptionscentrum.se