Förbundsmöte 24-26 maj

Adoptionscentrums Förbundsmöte 2019 inleds fredag 24 maj och avslutas söndag 26 maj.

Fredag
Ombud, styrelseledamöter och funktionärer samlas för gemensam genomgång och utbildning i vilka regler som styr Förbundsmötets genomförande.

Lördag
Registrering
Förbundsmötet öppnas
Förhandlingar och omröstningar
Jubileumsmiddag med underhållning

I samband med att Förbundsmötet öppnas, invigs också jubileumshelgen med en särskild ceremoni. Under dagen kommer det också att finnas möjlighet för delegaterna att delta i de aktiviteter som pågår under familjelördagen i angränsande lokaler.

Söndag
Förhandlingarna återupptas
Förhandlingar och omröstningar
Val av ordförande och styrelse för 2019-2021
Förbundsmötet avslutas

För mer information kontakta patrik.wallner@adoptionscentrum.se eller eva.heden@adoptionscentrum.se

Läs mer om Adoptionscentrums organisation