Datum:  2021-09-17

Adoptionscentrum har svarat på alla frågor som Uppdrag granskning har ställt

Inom kort kommer SVT:s Uppdrag Granskning återsända den dokumentärserie man publicerade tidigare i somras ”De stulna barnen”. Vi har inför denna sändning återigen fått frågor om vi vill medverka i en filmad intervju, och vi har valt att tacka nej. Detta trots att vi förstår att Uppdrag Granskning kan försöka misstänkliggöra den som inte ställer upp på intervjuer på deras villkor. Men vi vill gärna förklara bakgrunden till vårt ställningstagande för er.

Det är viktigt att understryka att vi inför produktionen av dokumentären medverkade i en lång filmad intervju. Av den fyra timmar långa intervjun återstår bara några korta sekvenser i dokumentären. Därför har vi fått intrycket av att Uppdrag Granskning inte har något intresse att återge vårt perspektiv. Vi har också, både före och efter denna filmade intervju, svarat på samtliga frågor som Uppdrag Granskning ställt till oss. Vi har däremot valt att göra det skriftligt.

Enskilda adopterades berättelser är frågor man bör hantera med största försiktighet. Det Uppdrag Granskning frågar efter är uppgifter som ligger mycket långt tillbaka i tiden och vi har behövt uppsöka gamla dokument och medarbetare för att kunna svara på frågorna. Det kräver större noggrannhet och försiktighet än vad en filmad intervju medger som dessutom blir redigerad utanför vår kontroll. Vi vill inte hamna i en situation där det ens kan antydas att vi skulle bryta mot den tystnadsplikt vi arbetar under.

Vi vet att Uppdrag Gransknings dokumentär kommer väcka många frågor och vi gör vårt allra bästa för att svara upp mot detta. Vi har, sedan i februari, en stödlinje öppen för medlemmar och andra berörda. Vi kommer att fortsätta svara på de frågor som väcks av denna granskning.

Internationella adoptioner ser idag inte ut som de gjorde när Adoptionscentrum grundades. Det har skett en internationell reglering med ett mycket starkare barnrättsperspektiv och vi är stolta över att ha varit en aktiv del av den utvecklingen. Det är också en historia värd att berättas.

Svar på Uppdrag gransknings frågor finns här.

Uttalandet från Adoptionscentrums ordförande om Chile finns här.

Information om brottsutredningen i Chile finns här.