Datum:  2021-02-22

Adoptionscentrum öppnar en stödlinje för adopterade

Pressmeddelande 2021-02-22

Adoptionscentrum delar den oro och de frågor som väckts i och med att internationella adoptioner uppmärksammats i media under de senaste dagarna. De uppgifter som framkommit är oerhört tragiska och vi känner med dem som drabbats. Imorgon öppnar vi en stödlinje för alla adopterade och deras närstående.

-        Imorgon, öppnar vi en stödlinje på telefon och mejl till alla adopterade och deras närstående. Vi samlar alla våra resurser för att finnas tillhands för den som vill prata eller har frågor, säger Kerstin Gedung, verksamhetschef på Adoptionscentrum.

-        Adoptionscentrum välkomnar också en statlig utredning om de internationella adoptionerna till Sverige på 1960-till 1990-talen som regeringen har utlovat. Vi bistår också den pågående brottsmålsutredningen i Chile som startade 2018. Adoptioner ska självklart vara rättssäkra.

I juni 2018 begärde Adoptionscentrum att tillsynsmyndigheten MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) skulle granska adoptionerna från Chile under den aktuella perioden. Tyvärr har det ännu inte skett.

-        Det är viktigt att komma till klarhet med vad som skedde i Chile under den aktuella perioden. Vår förhoppning är att det tillsätts en statlig utredning nu. Det är oerhört viktigt främst för de som drabbats, men också för andra adopterade och adoptivföräldrar.

Mer information:

  1. Nyhet
  2. Om Chile

Kerstin Gedung, verksamhetschef

Kontaktuppgifter till verksamhetschefen:

Kerstin.gedung@adoptionscentrum.se eller 08-587 499 73

Förbundet Adoptionscentrum är en partipolitiskt och obunden ideell förening som grundades 1969. Förbundet har tre verksamhetsgrenar; förmedling av internationella adoptioner, medlemsverksamhet och biståndsverksamhet. Adoptionscentrum består av ca 4000 medlemsfamiljer i 18 lokalavdelningar. I verksamheten ingår också Resor och Rötter, där adopterade får stöd i ursprungssökningar.