Datum:  2021-10-27

Kommentar till artikeln i DN ”Pinochets plan: Påverka Sverige med adoptioner”

Dagens Nyheter publicerar idag en artikel med rubriken ”Pinochets plan: Påverka Sverige med adoptioner”. I den artikeln förekommer en rad uppgifter om Adoptionscentrum och även om artikeln inte pekar ut AC som någon aktiv part i denna berättelse så är artikeln skriven för att ge ett sådant intryck. Därför vill vi tydliggöra några saker.

1) Nej, AC har inte deltagit i någon av den chilenska juntan styrd påverkanskampanj mot Sverige. AC är en barnrättsorganisation vars värdegrund alltid stått rakt upp mot diktaturer. I diktaturer far barn oftare illa och kränks, så var det också i Pinochets Chile och det var vi tydliga med då och nu. När Dagens Nyheter i sin text söker blanda samman AC med den svenska extremhögerns organisationer skapas en helt osann och mycket osmaklig bild.

2) Nej, AC var ingen ”viktig del i Chiles strategi att förbättra relationerna till omvärlden”. DN påstår att det finns handlingar som stöder ett sådant påstående, men det man hänvisar till är att AC skulle efterfrågat land-information hos ambassaden. Vi informerar oss alltid om situationen i de länder där vi är verksamma och det är möjligt att det skett också hos den chilenska ambassaden 1979. Det är långt ifrån samma sak som att vara en del av någons strategi.

3) Nej, adoptivbarn har inte varit en ”handelsvara” för att tvinga fram diplomatiska relationer. Att DN uttrycker sig så är uppseendeväckande och mycket stötande och har inte stöd i något källmaterial i artikeln.  De reglerade internationella adoptionerna har aldrig varit fråga om ekonomisk eller politisk handel. Inga motkrav har ställts på politiska tjänster eller diplomatiska relationer i samband med adoptioner som påstås, ingen handel har skett.

4) Det är förstås omöjligt för en liten ideell organisation som AC att ha insyn i hur den chilenska juntan resonerade internt. Men om man för ett ögonblick höjer blicken är det lätt att se att adoptionerna från Chile inte gav juntan några politiska fördelar i Sverige. De svenska regeringarna och det svenska civilsamhället, där AC är en del, stod samlat för sitt stöd för demokrati och frihet i Chile under hela juntans tid.

Om tesen om Pinochets plan har minsta fog för sig i verkligheten så är det skönt att kunna konstatera att den inte fungerade.