Datum:  2021-04-19

Ordförande uttalar sig om Colombia

Vi är bedrövade och berörda över de livsöden som beskrivs i media. Det ligger en tragedi bakom varje adoption. Inget barn ska behöva skiljas från sina föräldrar. Av vilket skäl det än är. Men en adoption är också ett sätt att föra in hopp i en pågående tragedi. Tyvärr finns det många barn runt om i världen som av olika anledningar inte kan växa upp i sin ursprungsfamilj. Inga barn ska behöva växa upp utan föräldraomsorg, inget barn ska behöva växa upp på barnhem. Barn har rätt till en familj. Den idén står vi fast vid.

Läs hela uttalandet här.