Datum:  2021-03-09

Ärendeavgift 2021

Nu äntligen skickar vi ut fakturan avseende ärendeavgiften 2021. Fakturan skickas per mejl, kontrollera att mejlet inte har hamnat i skräpposten alternativt, om ni är ett par, kontrollera bådas inkorgar.

Det är viktigt att ni betalar ärendeavgiften för att ni ska ha kvar köplatsen hos Adoptionscentrum.

Välkomna att kontakta adoptionsrådgivarna om ni har några frågor eller funderingar:

Telefon 08-587 499 00 eller mejl radgivare@adoptionscentrum.se