Datum:  2022-03-09

Barnen i Ukraina är i stort behov av hjälp

Vi får många frågor om hur man bäst kan stötta barn och unga i den svåra situationen som råder.

Många hör också av sig till Adoptionscentrum och undrar om de kan adoptera ett barn från Ukraina. Men att adoptera ett barn från Ukraina i detta katastrofläge är uteslutet. Många barn kan tillfälligt ha tappat kontakten med sina föräldrar och är alltså inte för adoption. Det är viktigt att se till varje enskilt barns situation, vilket är extra svårt under ett katastrofläge. Läs gärna här vad MFoF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd skriver om detta.

Adoptionscentrum har idag inga egna biståndsprojekt i Ukraina men som medlem i Unicef Sverige uppmuntrar vi till att stödja deras viktiga arbete. Unicef finns på plats och bistår med akutvård, tak över huvudet och rent dricksvatten. Man kan hjälpa till genom att Swisha till 9020017 och märka gåvan "UKRAINA". Läs mer om UNICEF:s arbete på plats i Ukraina här.

Det finns även andra frivilligorganisationer som hjälper till vid ankomstplatser och på boenden i Sverige i dag: Röda korset, Sveriges Stadsmissioner och Rädda barnen är några exempel.