Datum:  2021-03-04

Betalningspåminnelse för medlemsavgiften

Adoptionscentrum har nyligen skickat ut påminnelser till de som inte betalat sin medlemsavgift i tid. Dessvärre har ett antal personer som redan har betalat ändå fått en påminnelse.

Vi beklagar detta och ber Er som vet att Ni betalat att bortse från påminnelsen.