Datum:  2022-04-06

Deltagare till studie om adopterades hälsa i arbetslivet

Petra Söderberg, som studerar masterprogram i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, kommer nu att skriva sitt examensarbete. Det ska handla om hur internationellt adopterade upplever sin hälsa i arbetslivet utifrån fördomar, rasism, diskriminering eller annan särbehandling. Studien kommer att uppmärksamma vilka erfarenheter adopterade har av dessa delar samt hur de hanterar bemötandet av detta.

Följande frågeställningar kommer att vara aktuella:

  • Vilka erfarenheter har de yrkesverksamma av att bli bemötta av fördomar, rasism, diskriminering eller annan särbehandling inom sitt arbetsliv?
  • Vilka copingstrategier använder sig de yrkesverksamma av när de blir bemötta med kommentarer om fördomar, rasism, diskriminering eller annan särbehandling inom sitt arbetsliv?

Till denna studie söker Petra Söderberg deltagare som uppfyller följande kriterier:

  • Vara över 18 år.
  • Vara i arbetslivet minst 50 procent.
  • Var internationellt adopterad utanför Europa.

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta Petra på 0703198443 eller petrasoderberg1988@gmail.com