Datum:  2021-03-03

En välkommen adoptionsöversyn

Adoptionscentrum välkomnar den översyn av internationella adoptioner som ser ut att bli följden av en bred enighet i frågan hos riksdagens partier. Vi delar synen på att en genom­lysning av adoptionerna från 1960-talet och fram till Haag-konventionens införande i Sverige är viktigt att göra med dagens ögon och med den kunskap vi besitter idag.

Såväl socialminister Lena Hallengren som oppositionsledaren Ulf Kristersson har tydligt pekat ut en väg att gå för att skapa transparens i den svenska adoptionshistorien på ett sätt som syftar framåt och ökar kunskapen kring hanteringen för de som har adop­terats i synnerhet, för adoptivfamiljerna och för samhället i stort. Syftet ska självklart vara att om möjligt utveckla rättssäkerhet och transparens också för dagens adoptioner.

– För alla inblandades skull behöver vi nu blicka bakåt och titta på historien och en gång för alla reda ut vad som hänt, säger Kerstin Gedung, verksamhetschef på Adoptionscentrum.

Kerstin Gedung ser gärna att den utredning som nu tycks vara på väg samverkar med brottsutredningen i Chile, som pågått sedan 2018. Adoptionscentrum samarbetar redan med utredarna i Chile och kommer naturligtvis även att bistå vid framtida utredning i Sverige. Självklart har vi som förmedlare ett ansvar för vår del i en adoptionsprocess.

– Adoptionscentrum är redan idag behjälpliga i den chilenska utredningen. Dessvärre är vi begränsade till att hjälpa till med adoptionerna som gick genom oss som organisation. Vi har ingen insyn i exempelvis enskilda (oreglerade) adoptioner. Därför är det också viktigt med ett statligt stöd som ger ett bredare anslag.

För Adoptionscentrum är det viktigaste nu i dagsläget att stötta våra medlemmar och adopterade och adoptivföräldrar som har frågor kring sina adoptioner. Vi har upprättat en stödlinje för adopterade och adoptivföräldrar.

– Det är många som hör av sig till oss och är oroliga. Och efter bästa förmåga försöker vi ge hjälp och stöd. Vi får också en hel del samtal som är positiva till adoption och som känner sorg över att bilden av adoption nu är så ensidigt negativ.

– För alla adopterade och adoptivföräldrar vill vi att Sverige går till botten med vad som har hänt – men också att man lyfter fram hur våra erfarenheter av adoptioner i Sverige lett till en stark utveckling av rättssäkerheten och att adoptioner idag fungerar väldigt bra. Vi måste bottna i historien men vi ska också blicka framåt. Barn har rätt till en familj. Det är det viktigaste.

 

Lyssna på interpellation om internationell adoptionsförmedling i Sveriges riksdag från den 2 mars

Statskontorets utredning om organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige

Stödlinjen

Ordföranden uttalar sig