Datum:  2021-05-24

Förbundsmöte 2021

När och hur?

Den 29 – 30 maj 2021 samlas ombuden från Adoptionscentrum avdelningar digitalt via Zoom.

Vem kan vara med?

Ombud till Förbundsmötet utses av avdelningarnas årsmöten. Om du som medlem vill vara med på det digitala förbundsmötet maila då till info@adoptionscentrum.se och anmäl ditt intresse.

Efter anmälan kommer du bli kontaktad av Patrik Wallner (verksamhetsutvecklare) som kommer berätta mer om mötet och om hur du loggar in. Antal platser är begränsade så det är först till kvarn principen som gäller.

Om förbundsmötet

Förbundsmötet är Adoptionscentrums högst beslutande organ och genomförs vartannat år. Alla medlemmar är välkomna till mötet men det är bara ombuden som har rösträtt.