Datum:  2021-11-19

Handläggare för internationella adoptioner

Vi söker nu en handläggare med uppgift att stötta blivande adoptivföräldrar inför deras ansökan om att få adoptera barn från utlandet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att vägleda föräldrarna vid iordningställandet av ansökningshandlingarna, förbereda de blivande adoptivföräldrarna inför mötet med barnet och informera om vad som väntar under utlandsvistelsen.

Läs mer här.