Datum:  2022-09-19

Intervjupersoner eftersökes

Hej!

Mitt namn är Petra Söderberg, jag är 34 år och mamma till både adopterade och biologiska barn. I grunden är jag förskollärare med en snart färdig masterexamen i socialt arbete. Jag studerar även till socionom. Just nu arbetar jag som föräldrautbildare för blivande adoptivföräldrar. Att få arbeta med adoptionsfrågor är något som har varit mitt mål sedan många år tillbaka då detta är något jag verkligen har stort intresse av och engagemang för och som är en stor del av mitt liv.

För 16 år sedan utkom en skriftserie om olika adoptionsrelaterade ämnen som dåvarande adoptionsorganisationer tillsammans producerade. En av skrifterna hette ’Familjer med både adopterade och biologiska barn’. Jag har nu fått förtroendet att uppdatera denna skrift, vilket jag är väldigt glad för.

Skriften kommer att innehålla forskning, information från en psykolog och citat/berättelser från adoptivföräldrar som har både adopterade och biologiska barn. Skriften kommer också att innehålla personliga berättelser från adopterade som vuxit upp i familjer med både adopterade och biologiska barn. Syftet med skriften är att visa relationen mellan adopterade som kommit först till familjen och som sedan utökats med biologiska barn och vice versa.

Jag skulle nu behöva föräldrar och adopterade som passar in på beskrivningen av skriften för intervjuer alternativt egna berättelser. Ni förblir anonyma men kan, om ni vill, skriva under pseudonym.

Har du frågor eller känner att du stämmer in på detta och vill medverka, skicka ett mejl till livetsgava@gmail.com

Mvh,

Petra Söderberg

 

 

Skriften uppdateras i samarbete med Adoptionscentrum och Barnen Framför Allt.