Datum:  2020-05-13

Läget i länderna

De flesta av våra samarbetspartners arbetar trots pågående coronakris. I en del länder turas personalen om att arbeta på kontoret och på distans för att motverka risk för smittspridning. Detta har inneburit att adoptionsverksamheten på många ställen har kunnat fortsätta, även om våra familjer inte har kunnat resa för att adoptera i samma utsträckning som tidigare. I Colombia, Sydkorea, Thailand och Vietnam fortsätter man att matcha barn och föräldrar.

Även om det idag inte är möjligt att resa till de flesta av våra adoptionsländer har vi fått signaler om att man inom en nära framtid kommer att öppna upp för adoptionsresor till exempelvis Serbien, Taiwan och Vietnam.

Den här veckan kommer flera familjer hem från Sydkorea med sina adopterade barn.

Vi välkomnar i nuläget nya ansökningar till Indien, Thailand, Filippinerna och Taiwan.

Har du allmänna frågor om adoption?

Välkommen att kontakta våra adoptionsrådgivare på 08-587 499 00.