Datum:  2022-03-28

Låt bistånd vara bistånd

Vi har råd att ge skydd till utsatta människor som flyr kriget i Ukraina utan att ta från biståndsbudgeten. Genom vårt medlemskap i ForumCiv uppmanar vi tillsammans med en rad organisationer våra partiledarna att inte minska på det internationella biståndet utan låta bistånd vara bistånd! 

Nedskärningar i biståndet är en kortsiktig lösning som riskerar att äventyra demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning. Miljontals människor kommer att drabbas. Låt oss i stället se Sveriges internationella bistånd som en investering.

Läs mer här – länken nedanför

Uppmaning till partiledare att stå upp för det internationella biståndet – CONCORD Sverige