Datum:  2022-03-01

Om dubbla medborgarskap i Ukraina, Belarus och Ryssland

Med anledning av den rådande situationen i relationen mellan Ukraina, Belarus och Ryssland har Adoptionscentrum fått flera frågor angående adopterades dubbla medborgarskap.

Ingen adopterad genom Adoptionscentrum som är permanent bosatt i Sverige har blivit inkallad till militärtjänstgöring till något av dessa länder. Vi har inte fått någon information som skulle tyda på att det föreligger någon risk för detta nu heller. Däremot avråder vi från resor till regionen och rekommenderar en extra uppmärksamhet på utvecklingen innan man planerar resor till angränsande länder.

På Utrikesdepartementets hemsida finns mer information om hur man bör tänka över dubbelt medborgarskap och resor med dubbla pass. Se mer information här.