Datum:  2021-06-04

Ny ordförande i Adoptionscentrum

Den 30 maj valdes Wilhelm Kaldo till ny ordförande i Adoptionscentrum. Wilhelm var tidigare Vice ordförande. Han bor i Stockholm och arbetar som kanslichef och förbundsjurist på Säljarnas Riksförbund med stor vana av att verka i en ideell organisation.

Det är med stor glädje och tillförsikt jag tillträder som ordförande för Adoptionscentrum. Som adoptivförälder till två fantastiska pojkar från Taiwan ligger adoption mig varmt om hjärtat som ett av många sätt att lösa ett stort och svårt problem. Att inget barn ska växa upp utan föräldraomsorg, utan ha en trygg famn att vända sig till.

Som organisation har vi dessutom ett stort ansvar i att verka för att de adopterade som kommit hit får de bästa förutsättningar vi kan ge dem. Detta gör vi bäst genom att uppvakta beslutsfattare och driva opinion i de frågor som rör adopterade. Där behöver vi er hjälp! Ju fler vi är desto fler röster får höras, desto fler infallsvinklar får vi och desto starkare blir vi. Vi är en organisation för alla som är adopterade, för alla som har adopterat, för alla som vill adoptera och alla deras anhöriga. Så prata med era barn, farföräldrar och vänner om att gå med i vår organisation så att vi med kraft kan fortsätta att sträva efter drömmen att alla barn ska få växa upp i trygghet.

Wilhelm Kaldo