Datum:  2021-02-02

Uppdatering från utlandet

I de flesta av våra samarbetsländer pågår adoptionsverksamheten även under coronapandemin. På många håll fortsätter man att matcha barn och föräldrar. 

Hittills under pandemin har blivande föräldrar kunnat resa till Colombia, Indien, Lesotho, Madagaskar, Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Thailand och Vietnam för att slutföra adoptionen. Även om UD rekommenderar att icke nödvändiga resor inte ska göras bedömer Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, att en adoptionsresa är en nödvändig resa. 

Adoptionscentrum lägger mycket arbete på att förbereda familjerna inför resan och på att stötta på plats i landet. Det är förstås mer komplicerat att resa under pandemin, då flygtrafiken är begränsad och man måste uppfylla särskilda krav både vid inresa och vistelse i länderna. Många länder kräver nytaget test för covid-19, visum och vistelse i karantän innan man får träffa barnet.  

Vi välkomnar i nuläget nya ansökningar till Thailand, Filippinerna och Taiwan. Vi välkomnar även sökande med syskonmedgivande. 

Har du allmänna frågor om adoption? 

Välkommen att kontakta våra adoptionsrådgivare på 08-587 499 00.