Datum:  2022-11-16

Om dubbla medborgarskap i Ryssland

Med anledning av att Rysslands president 2022-11-14 gick ut med information i media att även de som har dubbla medborgarskap kan bli mobiliserade, har Adoptionscentrum fått frågor angående adopterades dubbla medborgarskap.

Vad vi vet har ingen adopterad genom Adoptionscentrum som är permanent bosatt i Sverige blivit inkallad till militärtjänstgöring hittills i Ryssland och vi försöker nu ta reda på vad som gäller genom att ta kontakt med UD, Migrationsverket och svenska ambassaden i Moskva. Vi har ännu inte fått någon information som skulle tyda på att det föreligger någon risk för detta nu heller. UD avråder från resor till regionen och Adoptionscentrum rekommenderar en extra uppmärksamhet på utvecklingen innan man planerar resor till angränsande länder.

På Utrikesdepartementets hemsida finns mer information om hur man bör tänka över dubbelt medborgarskap och resor med dubbla pass. Se mer information här.