Datum:  2019-05-23

Pressmeddelande: Adoptionscentrum väljer ny ordförande

Adoptionscentrums lokalavdelningar samlas till förbundsmöte

25-26 maj, Quality Hotel Globe, Stockholm

Adoptionscentrums högsta beslutande organ, förbundsmötet, äger rum vartannat år. I år sammanfaller förbundsmötet med Adoptionscentrums jubileumshelg. Ombud från förbundets 22 lokalavdelningar samlas tillsammans med förbundsstyrelse mfl för att ta beslut om Adoptionscentrums verksamhet de kommande åren.

Under 50 år har Adoptionscentrum förmedlat drygt 25 000 internationella adoptioner från ett 60-tal länder. Detta uppmärksammas med stor jubileumshelg den 24-26 maj, där bland annat ett 40-tal internationella gäster deltar.

Pressmeddelande