Datum:  2021-11-10

Reviderad handbok om internationell adoption

Nu publicerar MFoF en reviderad version av handboken om internationella adoptioner. Handboken riktar sig främst till verksamma inom socialtjänsten som arbetar med internationella adoptioner. Syftet med handboken är att underlätta tillämpningen av regelverket genom att på ett överskådligt sätt beskriva processen och de överväganden som måste göras innan, under och efter internationell adoption.

Läs hela nyheten på mfof.se