Datum:  2019-09-24

Adoptionscentrum välkomnar ökat stöd till föräldrautbildning

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att medel ska avsättas för att förbättra stödet samt säkra tillgången på den obligatoriska föräldrautbildningen i samband med internationella adoptioner. Myndig­heten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, föreslås få 2, 5 miljoner kronor i ökat anslag för 2020 och därefter 2 miljoner kronor årligen.

Med anledning av förslaget gör Adoptionscentrum följande uttalande:

"Adoptionscentrum välkomnar förslaget och vår förhoppning är att trenden av ojämn kvalitet i föräldrautbildningen och bristande stöd för adopterade och adoptivfamiljer nu kan vända.

Stabiliteten i adoption som företeelse och som likvärdigt sätt att bilda familj är beroende av en väl planerad kombination av ansvar, kompetens och medel. Flera parter i samhället behöver vara beredda att samarbeta mer för att den kombinationen ska vara möjlig."

Läs mer om regeringens budgetförslag https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/reformer-for-okad-trygghet-och-valfard-inom-socialtjanst-inklusive-aldreomsorg/