Datum:  2022-10-05

Risk för minskat bistånd

Regeringsskiftet riskerar att ta oss bakåt när vi behöver gå ännu snabbare framåt. Vi står inför en brant uppförsbacke i många av de globala utmaningar som vi måste hantera. Det kräver mer internationellt samarbete, inte mindre. Det kräver långsiktighet och en förståelse för att världen och politikområden hänger samman. Nu har vi ett regeringsunderlag där de två största partierna drastiskt vill minska Sveriges internationella bistånd för att finansiera satsningar på hemmaplan.

Vi kan inte skära ner biståndet och ta pengar från dem som har allra minst. Det skriver 110 medlemmar i ForumCiv, däribland Adoptionscentrum.

Läs hela artikeln här.