Datum:  2020-06-23

Vi söker tre familjer i Stockholm för ABC-coaching

Lulla, lek, le och och lyssna in!

- lär dig ditt barns behov och följ dess vägledning

Tillsammans med en coach som arbetar enligt Attachment & Biobehavioral Catch-Up (ABC) stärker du relationen mellan dig som förälder och ditt barn. Du lär dig identifiera ditt barns behov samt bidrar till ditt barns utveckling.

Vi söker tre familjer med barn i åldern 6-24 månader för ABC-coachning! Gratis under utbildningsåret.

Vad är ABC?

ABC är en föräldrastödjande intervention som har utvecklats av prof.

Mary Dozier vid University av Delaware. Den har framgångsrikt använts i drygt 25 år. ABC sker i hemmet under 10 sessioner. ABC-coachen kommer hem till familjen för att stödja föräldern i att förstå, och svara på, sitt barns behov och signaler. Varje session är ca 60 minuter. Under varje session kommer du att få höra om de positiva saker du gör för och med ditt barn. Varje session består av samtal kring ämnet föräldraskap, samtidigt som du leker med ditt barn. ABC-coachen kommer ge feedback på de positiva saker du redan gör för ditt barn när du svarar på ditt barns signaler.

Var sker ABC?

ABC-coachen kommer till dig. Alla träffarna sker i ditt hem.

Vilka tidpunkter kan ABC ges?

Du och din ABC-coach kommer överens om tider som fungerar för dig och ditt barn.

Vilka kan delta?

ABC utvecklades för att arbeta med föräldrar till barn mellan 6 månader och 24 månader och riktar sig särskilt till familjehem, adoptivfamiljer och barn som varit utsatta för omsorgsbrister.

Vad är effekten av ABC?

ABC har hjälpt många föräldrar i flera länder att se nya möjligheter till att svara på sitt barns signaler. På grund av det har föräldrarna stärkt relationen till sina barn. Starka föräldra-barn relationer hjälper till att skydda barnen från stress, utmaningar som de upplevt tidigt i livet såsom trauma och omsorgsbrister. Forskning visar att ABC gör att barnet visar en högre grad av självkontroll, bättre självkänsla, får en mer normal stressrespons, ett större tålamod och klarar i högre utsträckning av att stå ut med frustration. Dessutom visar forskning att ABC bidrar till en bättre språkförståelse och språkutveckling.

Varför videofilmas ABC-sessionerna?

Varje session videofilmas. Det görs av två skäl: Dels för att visa dig det positiva du gör tillsammans med ditt barn, och dels för att varje ABC-coach får handledning varje vecka och videofilmen utgör materialet som visar att sessionerna går rätt till. Videofilmerna sparas på låsta och krypterade datorer på en webbserver. Efter den 10:e och avslutande sessionen raderas videofilmerna. Du får en gåva den sista sessionen av din ABC-coach som har satt ihop korta, positiva videoklipp från era 10 sessioner, som du kan behålla som ett minne för livet.

ABC-coach under utbildning – söker tre familjer hösten 2020/våren 2021 – gratis under utbildningsåret

Susanne Säfström-Markebjer utbildar sig till ABC-coach. Hon har en fil.kand. i psykologi, är kognitiv samtalsterapeut, gruppledare enligt Ersta Vändpunktens modell för anhöriga till missbrukare, utbildad i Motiverande Intervjuteknik (MI), NADA-akupunktör, och mindfulnessinstruktör. Till vardags arbetar hon som samtalsterapeut skolkurator. Susanne Säfström-Markebjer är för tillfället föräldraledig med ett familjehemsplacerat barn. Hon har 20 års erfarenhet av behandling av barn, ungdomar och vuxna inom privat-, kommunal-, och i region Stockholms regi. Under sin utbildning skall hon träffa tre familjer under hösten 2020 och våren 2021. Eftersom Susanne är under utbildning utgår inget arvode.

Är du intresserad?

Välkommen att kontakta Susanne via epost: info@markebjer.se och tel: 0739-123 456 så berättar hon mer och svarar på dina frågor. Du finner mer information om ABC på www.anknytning.online och www.markebjer.se

 

Med vänliga hälsningar

Susanne Säfström-Markebjer

fil. kand. psykologi

kognitiv samtalsterapeut,

MI-certifierad

gruppledare Ersta Vändpunkten

mindfulnessinstruktör

NADA-akupunktör

Adult Biobehavioral Catch-Up (ABC) - under utbildning

 

Councelling by Markebjer AB

Hemsida: www.markebjer.se & www.anknytning.online

E-post: info@markebjer.se

Tel: 0739-123 456