Välkomna till AC Kalmar!

Hos oss träffas medlemmar som vill träffa andra i samma situation. Vi erbjuder bland annat kontaktpersonsverksamhet som är till för dig som funderar på adoption och för dig som är en bit in i adoptionsprocessen, föreläsning, kurs och cirkelverksamhet samt ett medlemsblad/tidning någon eller några gånger per år, då vi bland annat presenterar kommande aktiviteter.

Vill du vara med och jobba i styrelsen eller kanske har förslag på aktiviteter? Kontakta oss genom att klicka på fliken kontakt uppe i menyfältet under avdelningsfältet.