Välkomna till Adoptionscentrum Göteborg!

AC är en ideell organisation utan partipolitiska och religiösa bindningar som bygger på svensk folkrörelsetradition. Grunden för det ideella arbetet utgörs av många aktiva medlemmar.

Vi arrangerar kurser, ordnar aktiviteter, utbyter erfarenheter och påverkar samhället i frågor som berör adoption. All verksamhet inom Adoptionscentrums lokalavdelningar bedrivs ideellt.

Vi som arbetar inom AC Göteborg är själva adopterade och/eller har adopterat barn. Under fliken kontakt ser du vilka vi är och du är varmt välkommen att kontakta oss.

 

Du vet väl att AC Göteborg har en egen Facebook-grupp för alla medlemmar? 
Sök på Adoptionscentrum Göteborg för att hitta gruppen och ansök om att vara med. 
I skrivandets stund är vi 60 st medlemmar i gruppen.

Du vet väl att AC Göteborg har en egen Facebook-grupp?
Gilla oss på Facebook
Klicka här för att komma till gruppen och ansök om att vara med. 
I skrivandets stund är vi 215 st medlemmar i gruppen.